четвер, 9 березня 2017 р.

100 цитат з книги Арі Покка (Ari Pokka) «Вищий клас. Шкільне управління ПО-ФІНСЬКІ»

Для тих, хто не зміг купити або не має часу читати повністю книгу фінського директора школи Арі Покка (Ari Pokka).
З моєї точки зору, ці ключові тези можуть бути корисні і для вчителів, і для батьків, і для бізнесменів і для кожного Громадянина, який хоче кращого майбутнього своїм дітям і своїй державі…
(Важливі зауваження:
- учнями в Фінляндії називають дітей, які навчаються в базовій школі, студентами – тих, хто навчається в середній школі.
- в Фінляндії нормування роботи базової та середньої школи регулюється ОКРЕМИМИ законами).100 цитат з книги Арі Покка (Ari Pokka)

«ВИЩИЙ КЛАС
Шкільне управління
ПО-ФІНСЬКІ»
1
…традиційні доктрини управління та керівництва сьогодні вже не актуальні.
2
… ніхто не може управляти … школою в наказовому порядку – керівництво повинно ґрунтуватися на довірі та професіоналізмі…
3
… якщо ретельно побудувати робочу модель, школа може гарантовано отримати вагомий внесок найвищого ґатунку від самих педагогів.
Основним інструментом розвитку школи є кваліфікований учительський штат.
4
Фахівці фінської освіти одностайні в своєму переконанні, що школи не повинні конкурувати. Найважливіша перевага ситуації, де школи не конкурують одна з одною, - це можливість ділитися своїм передовим досвідом…
5
Фінляндія має безліч шкіл, які є спільнотами, що постійно навчаються і яким вдалося залучити школярів, батьків і місцевий загал до шкільної роботи.
6
… діти, що ходять до базової школи, вважаються учнями, тоді як підлітки, які займаються в середній школі, – студентами. 
7
… обожнювання, що не містить критики, не створює передумов для розвитку.
8
Освіта є частиною плану … для побудови суспільства загального добробуту, основною ідеєю якого є не залишати нікого позаду.
9
Успіхи фінської школи … пояснюються культивуванням довіри і практичною відсутністю ієрархії.
10
Це атмосфера, де персонал … відданий ідеалам освіти. Вона бере початок від гармонії між освітньою політикою ій тісною співпрацею між шкільними установами, вищими навчальними закладами і органами, що формують національну освітню політику.
11
… чи дозволимо ми результатам PISA вплинути на розвиток наших шкіл, чи будемо й надалі довіряти нашим власним методам роботи?
12
… успіхи країн, які вірять у національні вимірювання й досяжні результати навчання, виглядають не дуже переконливо на міжнародному рівні.
13
Ми не хочемо розглядати школу як поле для конкуренції…
14
… (ми) не повинні обирати собі приклад для наслідування серед провідних у галузі освіти країн, де дитинство і юність приносять у жертву школі.
15
… я – той, хто відчиняє двері для нових людей та ідей. Я підтримую розвиток та інновації… директор схожий на лідера джаз-гурту … геніальних музикантів, кожен з яких може виконати чудове унікальне соло.
16
…робота (директора і вчителя) завжди полягала не тільки в вихованні молоді, а й у створенні та розвитку цінностей, на яких зростало суспільство.
17
… керівник - … лідер і менеджер, який вирішує повсякденні завдання, також став педагогічним і стратегічним лідером та відповідальним за фінанси й безпеку школи.
18
… ми повинні служити дітям і підліткам.
19
Наша мета полягає в тому, щоб розробити систему шкільної освіти, а не чинити перешкоди на шляху суперників або конкурувати один з одним. … Завдяки співпраці можна досягти успіху.
20
Загальні правила, справедливість, довіра та рівність – це ознаки будь-якої гарної робочої спільноти, що визнаються усіма організаціями.
21
Усунення ранньої конкуренції може розглядатися як найбільш фундаментальна реформа базової освіти, яка удосконалила фінську шкільну систему.
22
… (можливо) помічена конкуренція у фінських школах, - це внутрішне прагнення робити все якомога краще.
23
В описі фінської школи ви не зустрінете рейтингу найкращих результатів, імен успішних студентів або вчителів на мармурових плитах.
24
… внутрішня конкуренція – це погано і для директорів, яких неминуче будуть діліти на гарних та поганих керівників.
25
Розуміння того, що студенти навчаються не для директора, вчителів, репутації школи або батьків, а для себе, … непомітно, але сильно впливає на формування цінностей…
26
Інформація та об’єктивна реальність з точки зору користувача послуг часто відрізняються від інформації та об’єктивної реальності, як їх бачить той, хто надає ці послуги.
27
Найбільш значуща частина роботи в школі – сприяння навчанню студентів і присутність у їх житті. Той, хто забуває про це, може отримати добре функціонуючи організацію, але не гарну школу.
28
Законодавці забезпечили правову основу обов’язків директора, але більшість директорів самі визначають коло своїх обов’язків. Директори рухаються в одному напрямку зі своїми студентами… і вирішують будь-які проблеми, з якими молодь може зіткнутися. … Цей авторитет заснований не на ієрархії або використанні сили, а на справжньому вмінні спілкуватися зі студентами й розуміти їх…
29
Базову освіту кожен отримує в своїй місцевій школі, в той час як середню й професійну освіту студент може отримати в будь-якій школі Фінляндії. … Фахівці середньої освіти присвячують багато часу й зусиль тому, щоб допомогти студентам і батькам ознайомитися з різними школами.
30
… в базових школах повідомлення (про вступ) отримує сім’я учня. Батьки або їх опікуни повинні повідомити школу, чи приймають вони запрошення, після чого вони розподіляються за класами або групами.
31
Однією із сильних сторін фінської базової освіти й місцевої школи є співпраця з дошкільними виховними закладами.
32
… проблемою є те, що багато хлопців не знаходить мотивації для продовження навчання у середніх школах або професійних училищах. Вони ризикують випасти з освітнього ланцюжка і врешті-решт стати чужими у суспільстві.
33
… школи виробили правило ставити обов’язкові заняття на найкращий час навчального дня. … Різні додаткові предмети, викладання рідких мов, і факультативи ставлять або на початку, або наприкінці навчального дня. 
34
Фінська середня школа не має поділу на класи і функціонує згідно з обраними студентами курсами; таким чином, у школі не існує двох студентів з однаковим розкладом.
35
… правильний учитель може мати велике значення для студента, і в середній школі, де немає класів, студенти можуть обирати вчителів, які найкраще відповідають їх стилю навчання.
36
… важливо, щоб спілкування школи з батьками було максимально зрозумілим і щоб речі називалися своїми іменами. … Найголовніше – зберегти чесність навіть у складні часи…
37
… листи, блоги, повідомлення повинні відображати думку директора про повсякденне шкільне життя , надавати повну інформацію про події у школі.
38
… працівник школи зобов’язаний повідомити соціальні служби захисту дітей, якщо є обґрунтовані причини для занепокоєння про здоров’я або добробут дитини.
39
Активні студенти та їх власні проекти є джерелом радості й можливості оновлення для школи.
40
Надання студентам можливості формувати свої знання на власний смак є гарним підґрунтям для всього навчального процесу. Більше того, позитивний образ школи – один з найважливіших чинників мотивації до навчання.
41
… закон також зобов’язує всіх членів шкільного співтовариства вирішувати всі проблеми добробуту студентів, свідками яких вони стають у повсякденному шкільному житті.
42
… нове законодавство не достатньою мірою відкрило канали для обговорення та обміну інформацією між викладачами та соціальними й медичними службами.
43
План соціального забезпечення школи допомагає в організації роботи над добробутом студентів. … Однак з точки зору розвитку служб соціального забезпечення студентів важливо, щоб існував діалог між багатопрофільною командою учнів / студентів та командою соціального забезпечення школи.
44
… нове законодавство … дозволяє працівникам обшукувати майно студентів з метою конфіскації можливих небезпечних предметів. Персонал в разі необхідності має право використовувати силу для стримування агресивного студента. … Але застосування сили до дитини чи підлітка є ознакою відчаю й, на жаль, програної гри.
45
Школам не потрібен набір суворих правил, їм потрібні інші зміни. … Врешті решт, директор не може бути присутнім скрізь, і вчителі повинні прийняти свою роль захисників шкільних норм.
46
У ситуаціях, які вимагають втручання поліції, легше звернутися до поліцейського, який призначений співпрацювати зі школою й добре знає шкільне співтовариство.
47
… найкращими базовими правилами є:
- не мати занадто багато правил;
- переконатися, що не всі правила щось забороняють;
- щорічно переглядати правила разом із студентами та викладачами.
48
Робота директора полягає у формуванні зв’язків і їх розширенні.
49
… директор не є адвокатом вчителів, він несе відповідальність за якість їх роботи, яка полягає в забезпеченні належного навчання студентів і рівного ставлення до всіх членів шкільного співтовариства.
50
Метою є не створити суворе співтовариство, керуючись правилами й дисципліною, а реалізувати ідею, яка базується на повазі й справедливому поводженні з усіма студентами, що дозволяє їм розпізнати і знайти потенціал у собі самих.
51
Структура управління фінською школою горизонтальна.
Взагалі-то керівництво та управління ділиться між трьома суб’єктами: директором, заступником і секретарем школи.
52
… викладання може значно послабити управління школою. Багато … установ вирішили цю проблему шляхом … скорочення викладацьких обов’язків директора або їх повного анулювання.
53
… мало директорів отримало достатньо знань у галузях економіки або договірного права під час своєї базової підготовки. У той час, як підтримка від вищих установ освіти продовжувала падати, директори шкіл ставали відповідальними за прийняття все більшої кількості рішень.
54
Найбільш важлива частина роботи директора – керувати школою педагогічно. … Найм персоналу, планування його роботи ти і створення умов для його професійного розвитку є життєво важливими завданнями організації навчання.
55
Гарне керівництво та управління передбачає, що всі сторони будуть вислухані. Директор школи повинен переконатися, особливо коли йдеться про дисципліну, що всі були почуті і всі погодилися зі змістом документів, в яких записано почуте.
56
в Фінляндії працює 2 окремих закони «Про базову освіту» і «Про загальну середню освіту»…
57
Кожна школа має тільки одного представника, з яким комісія офіційно співпрацює і який керує процедурами, пов’язаними з іспитами на атестат зрілості як для екзаменаційної комісії, так і для студентів.
58
… школам дані чіткі рамки бюджету, згідно з якими треба організувати навчання й покрити решту витрат.
59
… ми не зрозуміли, наскільки добрі загальні бази даних і національні керуючі системи.
Навчальні заклади можуть обирати серед широкого розмаїття інформаційних систем…
60
Коли процес отримання інформації складніший, ніж її обробка, стає зрозумілим, чому практичне фінансове планування все ще засноване більше на почуттях, ніж на здоровому глузді.
61
… вкрай необхідно, щоб школи мали рівний доступ до фінансової інформації.
62
По-перше, школи повинні бути в змозі легко перепрофілюватися, щоб відповідати різним потребам і фінансовим реаліям;
По-друге школи повинні бути відкритими спільнотами, але також фізично безпечними;
(По-трете) школи повинні побудувати безпечне робоче середовище для дітей та дорослих.
63
За останні двадцять років шкільні будівлі стали також джерелом проблем. Забезпечення здорового та безпечного освітнього середовища – одна з найскладніших проблем у країні, де шкільні будівлі повільно руйнуються…
64
У кожній фінській школі існує щоденна перевірка безпеки, мета якої – переконатися, що шкільне середовище знаходиться в задовільному стані після закінчення дня.
65
Директор несе персональну відповідальність за договори, що укладає школа.
Залежно від навчального закладу директорові надаються фінансові повноваження певного рівня.
66
… немає жодного сенсу проводити тендери на незначні щоденні покупки, які директор може час від часу санкціонувати.
67
Незалежне, кваліфіковане фінське викладання, а також професіоналізм директорів були створені в культурі свободи й довіри, а не виконання наказів.
68
Багато фахівців в галузі освіти вважають, що Фінляндія може відмовитися від існуючої великої кількості предметів і зосередити більше уваги на засвоєнні нових знань і навичок. Проте, коли справа доходить до прийняття остаточного рішення, ми врешті-решт обираємо добре протоптаний шлях невеликих змін.
69
Процес написання національного основного навчального плану є дуже відкритим, і фінська нацрада з питань освіти прагне запалити навколо нього широку громадську дискусію. Хід процесу видно в Інтернеті, і громадяни мають можливість прокоментувати проект навчального плану.
70
… річний звіт повинен бути написаний так, щоб його зміг зрозуміти навіть непрофесіонал у галузі освіти.
71
Нова ера управління освітою почалася, … коли були скасовані шкільні інспекції, здійснювані місцевими державними відомствами. Замість перевірок органи освіти почали зосереджувати свої зусилля на співпраці та процесі оцінювання. Це створило нову атмосферу довіри між вищими органами освіти і школами.
72
У більшості скарг, які отримує державний регіональний адміністративний орган, громадяни керуються правом бути почутими, як зазначено в законі «Про адміністративне судочинство».
73
Немає жодних сумнівів в тому, що високоякісна освіта в поєднанні з можливістю навчання без відриву від роботи для директорів є однією з основних характеристик, яка зробила Фінляндію провідним світовим брендом в галузі освіти.
74
… робота директора починається з випробувального терміну, що дозволяє обом сторонам відмовитися від договірних відносин зайнятості протягом певного часу. Зазвичай випробувальний термін триває шість місяців.
75
у Фінляндії вдалося уникнути містифікації професії вчителя, яка є, наприклад, у США. У Фінляндії немає суперучителів, але є дуже багато хороших учителів.
76
Студенти, вчителі, директор – усі мають право на помилки в робочому співтоваристві, тому що контроль і перевірки руйнують творчість і сміливість. Саме тому особливо ті вчителі, в яких є достатньо навичок і сил, щоб зануритися в нове й невідоме, повинні бути під крилом директора.
77
… рішення про наймання належить автономному шкільному керівництву, що дає директору виняткову можливість розвивати свою школу.
78
Навчальний розклад є найбільш конкретним інструментом управління…
Робота над плануванням річного розкладу починається після того, як навчальний заклад допрацює свої річні бюджетні кошториси… На підставі бюджетного кошторису директори визначають навчальні ресурси на навчальний рік.
79
Електронні інструменти управління допомагають під час збирання даних і генерування готового розкладу.
80
Шкільні секретарі мають широке коло обов’язків. Згадаймо лише кілька: вони несуть відповідальність за керування системою управління школою, практичне фінансове управління, управління персоналом, запис учнів до школи, отримання та управління даними оцінювання успішності учнів, закупівлю незначного обладнання та управління проектами.
81
Послуги психологів, соціальних працівників і лікарів зазвичай надаються централізовано, тобто вони доступні в разі потреби.
82
Проблема часто полягає в нездатності великої кількості вчителів досягти консенсусу; насправді процес прийняття рішень часто переходить у наукову дискусію.
83
… коли школа закривається, зникає не просто школа – зникає осередок, який об’єднував ціле село і втілював у собі загальний досвід кількох поколінь.
84
Законодавство зобов’язує середні школи і професійні навчальні заклади співпрацювати – це створює широкий спектр спільних можливостей для навчання.
85
… більшість шкіл мають місцевого поліцейського, призначеного спеціально для роботи зі школою. Ці співробітники поліції допомагають школам у галузі базової юридичної освіти у вирішенні проблем, що вимагають участі поліції.
86
… хороше знання англійської мови є на сьогодні однією з основних вимог професії.
87
… школи у Фінляндії відкриті для відвідувачів: будь-який громадянин фактично має право ходити і спостерігати за ходом навчання, якщо він підкоряється правилам школи і його дії не заважають навчальному процесу.
88
… публікації в блозі директора, особисті повідомлення в шкільних електронних каналах зв’язку або газетах читають родини майже кожного студента (учня).
89
Незважаючи на те, що Фінляндія всесвітньо відома як країна, в якій небагато зовнішніх перевірок, це не означає, що не існує поточного оцінювання. Просто воно … ставить метою знайти спосіб удосконалення основних дій замість того, щоб шукати помилки та провини.
90
Довіра особливо необхідна, коли співпраця фокусується на урізанні фінансів або інших діях, пов’язаних із скороченням штатів.
91
Англійська мова стала однією з найважливіших навичок директора, оскільки він повинен підтримувати щоденний контакт у міжнародній мережі. Насправді іноді він стає ближчим до деяких зарубіжних колег, ніж до тих, з ким працює разом.
92
Зміни в навколишньому світі вимагають нової концепції керівництва. … ми повинні почати нову дискусію про структуру управління всією освітою.
93
Ми повинні скоріше розглянути структуру управління школами як єдиним цілим.
94
Особливо останні кілька років показали зокрема, як переплітаються між собою навчальний план і фінанси.
95
Роботодавці, особливо ті, які використовують викладацькі обов’язки директорів як спосіб заощадити гроші, повинні подивитись в дзеркало й подумати, чи відповідають отримані фінансові вигоди втраті високоякісного управління та погіршенню якості викладання.
96
Школа або організація, яка втрачає бачення майбутнього, може рухатися (нібито) в правильному напрямі, але при цьому виявиться, що вона віддалилася від справжніх потреб своїх користувачів.
97
Мегатренди освіти – використання інформаційних технологій (ІТ), соціальних медіа та інтерактивна присутність – все більше й більше змінюватимуть структуру навчання, сильніше, ніж будь-яка інша освітня реформа в найближчому майбутньому.
98
Правильні цілі вчорашнього дня перетворюються на антикварні спогади, бо ніхто не наважується прийняти рішення.
99
… діти й підлітки – наше майбутне і позитивне ставлення до них – найважливіший актив школи!
100
Ми повинні пам’ятати, що створюємо школу не для себе, а для тих, хто буде розповідати історію майбутнього.

Немає коментарів:

Дописати коментар